correoslista de correosrecibe automáticamente las actualizaciones a tu correosíguenos en tuitersíguenos en facebook siguenos en youtubesíguenos en Vimeo

enlaceZapatista

Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Nov132023

Ένατο μέρος: Η Νέα Δομή της Ζαπατιστικής Αυτονομίας

Ένατο μέρος: Η Νέα Δομή της Ζαπατιστικής Αυτονομίας

Νοέμβριος 2023.

Αδέλφια και συντρόφισσες/σύντροφοι:

Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς αναδιοργανώσαμε την αυτονομία, δηλαδή τη νέα δομή της ζαπατιστικής αυτονομίας. Θα εξηγήσω περισσότερα αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Ή μπορεί να μην εξηγήσω τίποτα περισσότερο, γιατί η πράξη είναι αυτή που έχει σημασία. Φυσικά, μπορείτε επίσης να έρθετε στην επέτειο και να δείτε τα θεατρικά έργα, τα τραγούδια, τα ποιήματα και ό,τι αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό αυτού του νέου σταδίου του αγώνα μας. Αν όχι, οι Tercios Compas [τα ζαπατιστικά μέσα ενημέρωσης] θα σας στείλουν φωτογραφίες και βίντεο. Κάποια άλλη στιγμή θα σας πω τι καλό και τι κακό είδαμε στην κριτική αποτίμηση των MAREZ και των JBG [Αυτόνομοι Εξεγερμένοι Ζαπατιστικοί Δήμοι και Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης]. Για την ώρα, θα σας πω μόνο πού καταλήξαμε. Λοιπόν:

Πρώτο. – Η κύρια βάση, στην οποία όχι μόνο διατηρείται η αυτονομία, αλλά και χωρίς την οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι άλλες δομές, είναι η Αυτόνομη Τοπική Κυβέρνηση (Gobierno Autónomo Local, GAL). Υπάρχει μία GAL σε κάθε κοινότητα όπου κατοικούν βάσεις στήριξης των ζαπατίστας. Οι ζαπατιστικές GAL είναι ο πυρήνας κάθε αυτονομίας. Συντονίζονται από τις αυτόνομες αντιπροσωπείες και επιτροπές και υπόκεινται στη συνέλευση του χωριού, του ράντσου, της κοινότητας, του τόπου, της γειτονιάς, του ejido [καλλιεργούμενη κοινοτική γη], του οικισμού, ή όπως αλλιώς αυτοαποκαλείται ο πληθυσμός κάθε περιοχής. Κάθε GAL ελέγχει τους αυτόνομους οργανωτικούς πόρους της (όπως είναι τα σχολεία και οι κλινικές) και τη σχέση με τους γειτονικούς αδελφούς λαούς που δεν είναι ζαπατίστας. Και ελέγχει την καλή χρήση των αμοιβών. Επίσης, εντοπίζει και καταγγέλλει την κακοδιοίκηση, τη διαφθορά και τα λάθη που μπορεί να γίνουν. Ακόμα, είναι σε επιφυλακή για περιπτώσεις ατόμων που προσπαθούν να παρουσιαστούν ως ζαπατιστικές αρχές για να ζητήσουν υποστήριξη ή βοήθεια που χρησιμοποιούν εντέλει για δικό τους όφελος.

Έτσι λοιπόν, αν πριν υπήρχαν μερικές δεκάδες MAREZ, δηλαδή Αυτόνομοι Εξεγερμένοι Ζαπατιστικοί Δήμοι, τώρα υπάρχουν χιλιάδες ζαπατιστικές GAL.

Δεύτερο. – Ανάλογα με τις ανάγκες, τα προβλήματα και την πρόοδό τους, αρκετές GAL μαζί συγκροτούν Συλλογικότητες των Αυτόνομων Ζαπατιστικών Κυβερνήσεων (Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ), και σε αυτό το σχήμα συζητούν και καταλήγουν σε συμφωνίες για θέματα που ενδιαφέρουν τις GAL που τις έχουν συγκαλέσει. Όταν το αποφασίσουν, η Συλλογικότητα των Αυτόνομων Κυβερνήσεων συγκαλεί συνέλευση των αρχών κάθε κοινότητας. Σε αυτή προτείνουν, συζητούν και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα σχέδια και τις ανάγκες των τομέων της Υγείας, της Παιδείας, της Αγροοικολογίας, της Δικαιοσύνης, του Εμπορίου και όσων άλλων μπορεί να χρειαστούν. Σε επίπεδο CGAZ υπάρχουν οι συντονιστές κάθε περιοχής. Δεν είναι αρχές. Η δουλειά τους είναι να διασφαλίζουν ότι εκτελούνται οι εργασίες που ζητούνται από τις GAL ή που είναι απαραίτητες για τη ζωή της κοινότητας. Για παράδειγμα: εκστρατείες προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμού, εκστρατείες για ενδημικές ασθένειες, μαθήματα και εξειδικευμένη εκπαίδευση (όπως τεχνικοί εργαστηρίων, ακτινογραφίες, υπερήχους,Ua μαστογραφία και όλες τις τέχνες που θα μάθουμε στην πορεία), πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μαθήματα ανώτερων επιπέδων, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές γιορτές κ.λπ. Κάθε περιοχή ή CGAZ έχει τους επικεφαλής της, οι οποίοι είναι αυτοί που συγκαλούν τις συνελεύσεις αν υπάρχει ένα επείγον πρόβλημα ή ένα πρόβλημα που αφορά πολλές κοινότητες.

Με άλλα λόγια, εκεί που υπήρχαν 12 Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης, τώρα θα υπάρχουν εκατοντάδες.

Τρίτο. – Στη συνέχεια, υπάρχουν οι Συνελεύσεις των Συλλογικοτήτων των Αυτόνομων Ζαπατιστικών Κυβερνήσεων (Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, ACGAZ). Πρόκειται γι’ αυτό που ήταν γνωστό ως ζώνες. Αλλά δεν έχουν καμία εξουσία, εξαρτώνται από τις CGAZ. Και οι CGAZ εξαρτώνται από τις GAL. Η ACGAZ συγκαλεί και προεδρεύει στις συνελεύσεις των ζωνών, όταν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα αιτήματα των GAL και των CGAZ. Έχουν την έδρα τους στα καρακόλ, αλλά μετακινούνται μεταξύ των περιοχών. Με άλλα λόγια, είναι κινητές, ανάλογα με τις απαιτήσεις των χωριών.

Τέταρτο. – Όπως θα φανεί στην πράξη, η Διοίκηση και ο Συντονισμός της Αυτονομίας έχει μετατοπιστεί από τα JBG και τους MAREZ στα χωριά και τις κοινότητες, στις GAL. Οι ζώνες (ACGAZ) και οι περιφέρειες (CGAZ) διοικούνται από τους λαούς, πρέπει να λογοδοτούν στους λαούς και να αναζητούν τρόπους για την κάλυψη των αναγκών τους στην Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δικαιοσύνη, την Τροφή, όπως και για τις έκτακτες ανάγκες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, πανδημίες, εγκλήματα, εισβολές, πολέμους και άλλες δυστυχίες που φέρνει το καπιταλιστικό σύστημα.

Πέμπτο. – Η δομή και η διάταξη του EZLN έχει αναδιοργανωθεί έτσι ώστε να αυξηθεί η άμυνα και η ασφάλεια των χωριών και της μητέρας γης σε περίπτωση επιδρομών, επιθέσεων, επιδημιών, εισβολής εταιρειών που λυμαίνονται τη φύση, μερικής ή ολικής στρατιωτικής κατοχής, φυσικών καταστροφών και πυρηνικών πολέμων. Έχουμε προετοιμαστεί για την επιβίωση των λαών μας, ακόμη και σε περίπτωση που βρεθούν απομονωμένοι μεταξύ τους.

Έκτο. – Καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύεστε να το αφομοιώσετε αυτό. Και ότι, για κάποιο διάστημα, θα προσπαθείτε να το κατανοήσετε. Μας πήρε 10 χρόνια για να το σκεφτούμε, και, από αυτά τα 10 χρόνια, 3 χρόνια για να προετοιμάσουμε την εφαρμογή του.

Καταλαβαίνουμε επίσης ότι ανατρέπεται ο τρόπος σκέψης σας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπος της κατανόησής σας. Μόνο αν κοιτάξετε πολύ μακριά, προς τα πίσω και προς τα μπροστά, θα μπορέσετε να κατανοήσετε το παρόν βήμα.

Ελπίζουμε να κατανοήσετε ότι πρόκειται για μια νέα δομή αυτονομίας, ότι κι εμείς μόλις τη μαθαίνουμε και ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να λειτουργήσει σωστά.

Στην πραγματικότητα, αυτό το ανακοινωθέν έχει μόνο την πρόθεση να σας πει ότι η ζαπατιστική αυτονομία συνεχίζεται και εξελίσσεται, ότι πιστεύουμε ότι έτσι θα είναι καλύτερα για τα χωριά, τις κοινότητες, τους τόπους, τις γειτονιές, τους οικισμούς, τις κοινοτικές γαίες και τους συνοικισμούς όπου ζουν, όπου δηλαδή αγωνίζονται, οι βάσεις στήριξης των ζαπατίστας. Και ότι ήταν δική τους απόφαση, αφού έλαβαν υπόψη τις ιδέες και τις προτάσεις τους, τις κριτικές και τις αυτοκριτικές τους.

Επίσης, όπως θα δούμε, αυτό το νέο στάδιο της αυτονομίας γίνεται για να αντιμετωπίσει τις χειρότερες όψεις της Λερναίας Ύδρας, την πιο αισχρή κτηνωδία της και την καταστροφική τρέλα της. Τις εισβολές και τους πολέμους της, εταιρικούς και στρατιωτικούς.

Για εμάς δεν υπάρχουν σύνορα ή μακρινές γεωγραφίες. Όλα όσα συμβαίνουν σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη μάς επηρεάζουν και μας αφορούν, μας ανησυχούν και μας πληγώνουν. Στο μέτρο της πολύ μικρής μας δύναμης, θα στηρίξουμε τα ανθρώπινα όντα που βρίσκονται σε κίνδυνο, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, την ιδεολογία και τη γλώσσα τους. Αν και μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλές γλώσσες ή να μην κατανοούμε πολλούς πολιτισμούς και τρόπους, καταλαβαίνουμε τα βάσανα, τον πόνο, τη θλίψη και την αξιοπρεπή οργή που προκαλεί το σύστημα.

Ξέρουμε να διαβάζουμε και να ακούμε τις καρδιές των αδελφών μας. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μαθαίνουμε από αυτούς, από τις ιστορίες και τους αγώνες τους. Όχι μόνο επειδή έχουμε υποφέρει για αιώνες και ξέρουμε πώς είναι. Αλλά πάνω απ’ όλα επειδή, όπως εδώ και 30 χρόνια, ο αγώνας μας είναι για τη ζωή.

Σίγουρα έχουμε κάνει πολλά λάθη όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα θα κάνουμε κι άλλα στα επόμενα 120 χρόνια. Αλλά ΔΕΝ θα τα παρατήσουμε, ΔΕΝ θα αλλάξουμε τον δρόμο μας, ΔΕΝ θα ξεπουληθούμε. Θα κοιτάμε πάντα με βλέμμα κριτικό τον αγώνα μας, τους χρόνους και τους τρόπους του.

Τα βλέμματά μας, τα αυτιά μας, το μυαλό και η καρδιά μας θα είναι πάντα ανοιχτά για να μάθουμε από άλλους που, αν και διαφορετικοί από πολλές απόψεις, έχουν τις ίδιες ανησυχίες και παρόμοιες επιθυμίες για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη.

Και θα αναζητούμε πάντα το καλύτερο για τους λαούς μας και τις αδελφές μας κοινότητες.

Γιατί είμαστε ζαπατίστας.

Όσο υπάρχει έστω ένας, μία, έν@ ζαπατίστα σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, θα αντιστεκόμαστε εξεγερμένα, πάει να πει θα αγωνιζόμαστε.

Θα το δείτε φίλοι και εχθροί. Κι όσοι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Αυτά προς το παρόν.

Από τα βουνά του Νοτιοανατολικού Μεξικού.

Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μοϊσές.
Μεξικό, Νοέμβριος 2023.
Περισσότερα από 500, 40, 30, 20, 10 χρόνια μετά.

Υ.Γ. Εδώ παρακάτω ένα σχεδιάγραμμα για να δείτε αν μπορείτε να το καταλάβετε λίγο.

Share

No hay comentarios »

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.

Deja un comentario

Notas Importantes: Este sitio web es de la Comisión Sexta del EZLN. Esta sección de Comentarios está reservada para los Adherentes Registrados y Simpatizantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Cualquier otra comunicación deberá hacerse llegar por correo electrónico. Para evitar mensajes insultantes, spam, propaganda, ataques con virus, sus mensajes no se publican inmediatamente. Cualquier mensaje que contenga alguna de las categorías anteriores será borrado sin previo aviso. Tod@s aquellos que no estén de acuerdo con la Sexta o la Comisión Sexta del EZLN, tienen la libertad de escribir sus comentarios en contra en cualquier otro lugar del ciberespacio.


Archivo Histórico

1993     1994     1995     1996
1997     1998     1999     2000
2001     2002     2003     2004
2005     2006     2007     2008
2009     2010     2011     2012
2013     2014     2015     2016
2017     2018     2019     2020
2021     2022     2023

Comunicados de las JBG Construyendo la autonomía Comunicados del CCRI-CG del EZLN Denuncias Actividades Caminando En el Mundo Red nacional contra la represión y por la solidaridad