correoslista de correosrecibe automáticamente las actualizaciones a tu correosíguenos en tuitersíguenos en facebook siguenos en youtubesíguenos en Vimeo

enlaceZapatista

Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Abr232017

کنگره ملی بومیان فراخوان

کنگره ملی بومیان

فراخوان

 

نظر به اینکه پنجمین کنگره ملی بومیان در دوره دوم خود، در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ و اول ژانویه ۲۰۱۷، توافق کرد تا:

اول: «… انتخاب یک شورای بومی دولت، که از مردان و زنانی تشکیل شود که نماینده تک تک خلق‌ها، قبائل و ملّت هایی هستند که کنگره ملی بومیان را تشکیل می‌دهند. این شورا خود را برای حکمرانی بر این کشور پیشنهاد می‌کند. این شورا یک زن بومی را از دل کنگره ملی بومیان به عنوان سخنگوی خود بر می گزیند، زنی که خون بومی در رگ‌هایش جریان داشته باشد و فرهنگ بومی خود را بشناسد. به عبارتی این زنِ بومیِ سخنگو از سوی کنگره ملی بومیان کاندیدای مستقل ریاست جمهوری مکزیک برای سال ۲۰۱۸ بشود.»

دوم: «… خلق‌های نخستین این سرزمین، جمع های ششمین بیانیه [از جنگل لاکندونا]، کارگران، جبهه ها و کمیته هایی که در مناطق شهری و روستایی مبارزه می‌کنند، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، دانشمندان، عناصر جامعه مدنی که سازمان یافته نیستند، همچنین تمام انسان های نیکخواه را فرا می‌خوانیم که صفوفشان را نزدیکتر کنند و به تهاجم دست بزنند. ما شما را فرا می‌خوانیم که قدرت از بالا را از بین ببرید و اکنون [باید] خودمان را از پایین و چپ بازسازی کنیم؛ دیگر نه تنها به عنوان خلق‌ها، بلکه به عنوان یک کشور. ما همگان را فرا می‌خوانیم که در قالب سازمان واحدی به هم بپیوندیم که در آن کرامت انسانی کلام آخر و عمل نخستین ماست. شما را فرامی‌خوانیم که بیایید خودمان را سازمان بدهیم تا این جنگ را متوقف کنیم و از ساختن خودمان نهراسیم و بذرهایمان را بر ویرانه‌هایی که سرمایه‌داری به جا گذاشته، بپاشیم…»

سوم: «[فراخوان] به تشکیل یک مجمع عمومی مؤسس شورای بومی دولت مکزیک در ماه مه ۲۰۱۷  تا کاری کنیم که زمین در قلب خویش بلرزد، تا [بتوان] بر ترس فائق آمد و هر آن چه متعلق به انسانیت، زمین و خلق‌هاست، نیروی دوباره بگیرد؛ تا قلمروهایی که مورد اشغال و نابودی قرار گرفته، دوباره احیا شود، تا ناپدیدشدگان این سرزمین، دوباره بازگردند، برای آزادی تمام زندانیان سیاسی، و حقیقت و عدالت برای تمام آنانی که کشته شده اند، و برای کرامت مردمان روستاها و شهرها… کاری کنیم تا کرامت انسانی کانون زلزله‌ای باشد برای جهانی نوین.»

توافق کردیم تا اتوریته‌ها، مسئولین، نمایندگان و اعضای شوراهای خلق‌ها، ملت‌ها، تیره‌ها، محلات، جوامع و سازمان‌های بومی را فرابخوانیم تا با شرکت در کنگره ملی بومیان شریک شوند در برگزاری:

مجمع عمومی مؤسس شورای بومی دولت برای مکزیک

که در روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ ماه مه سال جاری در ساختمان‌های کانون آموزش انتگرال بومیان- دانشگاه خاک[1] در شهر سن کریستوبال دِ لاس کازاس، چیاپاس، منطقه زاپاتیستی، به قرار زیر برگزار می شود:

برنامه

۲۶ ماه مه

۱- ورود به دانشگاه خاک و ثبت نام حضوری مشاوران، اتوریته‌ها، نمایندگان بومیان، مطبوعات و مدعوین شورای هماهنگی کنگره ملی بومیان.

۲- مراسم سنتی

 

۲۷ ماه مه

۱- مراسم افتتاحیه و مجلس موسسان شورای بومی دولت برای مکزیک

۲- تشکیل جلسات کاری با محورهای زیر:

۱- اهداف و استراتژی شورای بومی دولت.

۲- عملکرد و تشکل شورای بومی دولت.

۳- رابطه شورای بومی دولت با اقشار دیگر جامعه مدنی.

۴- انتخاب سخنگوی [زن] شورای بومی دولت.

 

۲۸ ماه مه

۱- مجمع عمومی مؤسس شورای بومی دولت برای مکزیک و اعلام پذیرش منتخبین در مقابل اعضا.

۲- بحث و تصویب توافقات، قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها.

۳- اختتام جلسه.

 

* انتخاب اعضای تشکیل دهنده شورای بومی دولت باید هماهنگ با خطوطی باشد که در ضمیمه یک این فراخوان می آید و در مناطقی که در ارتباط با ضمیمه دو هستند. در عین حال باید روشن باشد که در صورتی که در باره مناطق پیشنهاد شده شک و تردید وجود داشته باشد، و یا لازم باشد که در آن اصلاحاتی انجام شود، و حتی در برخی از آنان تغییراتی داده شود، باید با شورای هماهنگی کنگره ملی بومیان تماس گرفته شود.

* ثبت نام نمایندگان بومی می تواند از قبل و از طریق ای – میل کنگره ملی بومیان انجام بپذیرد. atedrajuanchavez@congresonacionalindigena.org

* کسانی که از طرف شورای هماهنگی کنگره ملی بومیان و یا ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی صریحاً دعوت شده باشند می توانند به عنوان ناظر شرکت داشته باشند.

* ملحق شدگان به ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا در سطح ملی و بین‌المللی که خواهان شرکت در این همایش‌ به عنوان ناظر هستند، باید از قبل از طریق آدرس زیر ثبت نام کنند: cni20aniversario@ezln.org.mx

 

با احترام

مارس ۲۰۱۷

برای بازسازی همه جانبﮤ خلق‌هایمان

هرگز مکزیکی بدون ما نباشد

کنگره ملی بومیان

ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

 

 

ضمیمه ۱

اساس انتخاب افرادی که شورای بومی دولت برای مکزیک را تشکیل خواهند داد با توجه به توافقات پنجمین کنگره ملی بومیان در مجمع عمومی روز اول ژانویه ۲۰۱۷.

۱- شورای بومی دولت (CIG) با دو عضو شورا تشکیل می‌شود، ترجیحا مرد و زن، به نمایندگی از هر منطقه بومی که در کنگره ملی بومیان (CNI) فعال است و در لیست ضمیمه درج شده است، به استثناء خلق‌های ساکن مناطق شهری مکزیکو سیتی و گوادالاخارا که در این موارد یک عضو شورا بابت هرکدام برگزیده خواهد شد.

۲- اعضای شوراها بر اساس توافق در مجامع عمومی خلق‌هایی که آنها را انتخاب می‌کنند، برگزیده خواهند شد. بر اساس آداب و سنن هر یک از این خلق‌ها و در هر موردی باید در سندی درج شده باشد.

۳- آن کسانی که به عنوان نماینده پیشنهاد می‌شوند باید گوش به فرمان خلق‌هایی باشند که آنان را بر‌می‌گزینند و مجمع عمومی کنگره ملی بومیان. باید تحت هفت پرنسیپ کنگره ملی بومیان و به صورت جمعی کار کنند.

۴- کسانی که به عنوان نمایندگان شورا پیشنهاد می‌شوند باید شرایط زیر را دارا باشند:

* تعلق و حضور در کنگره ملی بومیان

* عمل به هفت پرنسیپ کنگره ملی بومیان

* شناخت از تاریخ و فرهنگ خلق خودشان و مورد تأیید رسمی و اخلاقی روستای خودشان باشند.

* پیشنهاد شده، منتخب و مشروعیت یافته مجمع عمومی و یا محل تصمیم گیری خلق خودشان، بسته به آداب و سنن آن، باشند.

* خلق خود را در مبارزه‌اش همراهی کرده باشد و دارای سابقه مبارزاتی همگون با آن باشد، بلد باشد روی زمین کار کند، خاکی باشد، گوش شنوا داشته باشد و به خلق خود خدمت کند و راه و روش کنگره ملی بومیان را بشناسد.

* ضد سرمایه داری باشد، از پایین و از چپ.

 

۵- وظیفه نماینده شورا چرخشی ست، بر اساس دوره زمانی‌ای که هریک از خلق‌ها تعیین می کند و در هر لحظه‌ای توسط مجمع عمومی و یا هر ارگان دیگری که نمایندگان شورا را برمی‌گزیند، قابل عزل است.

۶- ترجیحاً باید نمایندگان شورا قبل از مجمع عمومی کنگره ملی بومیان برگزیده شده باشند که در روزهای ۲۷ و ۲۸ ماه مه در شهر سن کریستوبال دِ لاس کازاس  برگزار خواهد شد و در آن تشکل و عملکرد این نمایندگان و شورای بومی دولت مورد توافق قرار خواهد گرفت.

برای بازسازی همه جانبﮤ خلق‌هایمان

هرگز مکزیکی بدون ما نباشد

شورای موقت هماهنگی

 

ضمیمه ۲

 

لیست مناطق برای شورای بومی دولت

 

منطقه/ شماره       خلق – زبان

 

کالیفرنیای سفلا

۱                 کوکاپا

۲                 کومیای

کامپه‌چه

۳                 کاستیانوی کاندلاریا

۴                 چولِ‌ کامپه‌چه

۵                 مایای کامپه‌چه

۶                 تستالِ کامپه‌چه

چیاپاس

۷                 کاستیانوی سواحل چیاپاس

۸                 چول

۹                 مامِ‌ چیاپاس

۱۰               توخولابال

۱۱               تسلتال جنگل شمال

۱۲               تسلتال بلندی‌های چیاپاس

۱۳               تسلتال منطقه مرزی

۱۴               تسوتسیل بلندی‌های چیاپاس

۱۵               تسوتسیل سواحل چیاپاس

۱۶               تسوتسیل منطقه مرکزی چیاپاس

۱۷               لاکندون

۱۸               زوکهِ شمال چیاپاس

چیهواوا

۱۹               راراموری

مکزیکو سیتی

۲۰               ناهوای جنوب استان فدرال  Distirito Federal

کولیما

۲۱               ناهوای کولیما

دورانگو

۲۲               ویشاریکا ی دورانگو

گواناخواتو

۲۳               چیچی مه‌کا

گرررو

۲۴               آفروآمریکایی

۲۵               مه‌پا ی کوهستان‌ گرررو

۲۶               ناهوا ی مرکز گرررو

۲۷               ناهوا ی کوهستان گرررو

۲۸               آموزگو ی سوچیستلاهواکا

۲۹               نیوساوی ی سواحل گرررو

۳۰               نیوساوی ی کوهستان گرررو

ایدالگو

۳۱               ناهوا ی ایدالگو

خالیسکو

۳۲               کوکا

۳۳               ناهوا ی جنوب خالیسکو

۳۵               ویشاریکا ی خالیسکو

ایالت مکزیکو

۳۶               ماتلاسنکا

۳۷               ناهوا ی مرکز ایالت مکزیکو

۳۸               ناهوا ی شرق ایالت مکزیکو

۳۹               اتومی – نیاتهو

۴۰               اتومی – نانیو

می‌چوآکان

۴۱               ماساهوا

۴۲               ناهوا ی سواحل می‌چوآکان

۴۳               اتومی ی می‌چوآکان

۴۴               پوره‌په‌چا

نایاریت

۴۶               نایه‌ری

۴۷               ویشاریکا ی نایاریت

اوآخاکا

۴۸               چینان‌ته‌کو ی چینانتلای علیا

۴۹               چینان‌ته‌کو ی چینانتلای سفلا

۵۰               چیکاته‌کو

۵۱               ایکوتس

۵۲               ماساته‌کو

۵۳               میشه

۵۴               نیوساوی ی ساحل کوچک اوآخاکایی

۵۵               نیوساوی ی میکسته‌کا علیا اوآخاکا

۵۶               نیوساوی ی میکسته‌کا سفلی اوآخاکا

۵۷               نیوساوی ی میکسته‌کا میانه اوآخاکا

۵۸               تریکی علیا

۵۹               بینیتسا ی کوهستان شمالی

۶۰               بینیتسا ی کوهستان جنوبی

۶۱               بینیتسا ی ایستمو

۶۲               بینیتسا ی دره

۶۳               چونتالِ اوآخاکا

۶۴               زوکه ی چیمالاپاس

پوئبلا

۶۵               ناهوا ی میستکا پوئبلا

۶۶               ناهوا ی کوهستان شمالی پوئبلا

۶۷               ناهوا ی آتشفشان‌های پوئبلا

۶۸               توتوناکو ی کوهستان پوئبلا

کِرِتارو

۶۹               اوتومی – نانیو ی آمالکو و تولیمان

کینتانارو

۷۰               مایا ی کینتانارو

سن لوییز پوتوسی

۷۱               کاسته‌یانو ی ویریکوتا

۷۲               ناهوا ی هواستکا ی پوتوسی

سنالوآ

۷۳               مایو ی سینالوآ

سونورا

۷۴               گوارخییو

۷۵               مایو ی سونورا

۷۶               سِری

۷۷               توهونو اودهام

۷۸               یاکی

تاباسکو

۷۹               چول

۸۰               چِنتال

۸۱               سوکه ی تاباسکو

براکروز

۸۲               ناهوا ی هواسته‌ک

۸۳               ناهوا ی جنوب براکروز

۸۴               ناهوا ی سوگولیکا

۸۵               اتومی – ننیو

۸۶               پوپولوکا

۸۷               سایولته‌کو

۸۸               ته‌په‌هائو ی شمال براکروز

۸۹               ته‌په‌هائو ی سواحل براکروز

۹۰               ته‌په‌هائو ی کوهستان توتوناکاپان

یوکاتان

۹۱               مایا ی یوکاتان

خلق‌های مهاجر

۹۲               خلق‌های ساکن دره مکزیکو

۹۳               خلق‌های ساکن گوادالاخارا

 

 

 

Convocatoria a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México en Farsi

 

[1]. Centro indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UniTierra)

Share

No hay comentarios »

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.

Deja un comentario

Notas Importantes: Este sitio web es de la Comisión Sexta del EZLN. Esta sección de Comentarios está reservada para los Adherentes Registrados y Simpatizantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Cualquier otra comunicación deberá hacerse llegar por correo electrónico. Para evitar mensajes insultantes, spam, propaganda, ataques con virus, sus mensajes no se publican inmediatamente. Cualquier mensaje que contenga alguna de las categorías anteriores será borrado sin previo aviso. Tod@s aquellos que no estén de acuerdo con la Sexta o la Comisión Sexta del EZLN, tienen la libertad de escribir sus comentarios en contra en cualquier otro lugar del ciberespacio.


Archivo Histórico

1993     1994     1995     1996
1997     1998     1999     2000
2001     2002     2003     2004
2005     2006     2007     2008
2009     2010     2011     2012
2013     2014     2015     2016
2017     2018     2019     2020
2021


Comunicados de las JBG Construyendo la autonomía Comunicados del CCRI-CG del EZLN Denuncias Actividades Caminando En el Mundo Red nacional contra la represión y por la solidaridad