correoslista de correosrecibe automáticamente las actualizaciones a tu correosíguenos en tuitersíguenos en facebook siguenos en youtubesíguenos en Vimeo

enlaceZapatista

Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Sep232017

دیوارهای بالا، ترک زیر (و به سمت چپ)

دیوارهای بالا، ترک زیر (و به سمت چپ)

دیوارهای با لا، ترک زیر

(و به سمت چپ)

فوریه ۲٠۱۷

 از طوفان است در راه ما

برای ما، به عنوان مردم زاپاتیستها بوجود می آیند، طوفان — جنگ— در جریان بوده است برای کشورها و سرزمین ما با دروغ تمدن متمدن و دین است. در آن زمان، شمشیر و خونریزی متقابل, زمان اضافی، شمشیر به روز شده است و کشور ما خشک آواره شده اند.

صلیب توسط مذهب سرمایه است، اما تقاضا ثابت برای خون ما را به عنوان یک صفحه نمایش از خدا جدید بود: پول است.

 ما مقاومت کرده اند، و ما همواره مقاومت. طغیان و سرکشی ما است که توسط درگیری بین نیروهای مختلف برای قدرت رانده شده است. این نیروها همیشه بالا می باشد، از ما می خواهند به مبارزه با و رشد به آنها خدمت می کنند. اطاعت و انقیاد تحت پوشش آزادی. استقلال فرض و یک ارزیابی مجدد نادرست از گذشته و آینده وجود دارد.

 از آن زمان، کسانی که در بالا نوبت گرفته اند و همچنان به نوبت برای حکومت بد، و یا در آرزوی به انجام این کار. در تقویم گذشته و حال، پیشنهاد خود را این است که به همان: برای ارائه به خون ما، در حالی که آنها منجر شود و یا تظاهر به منجر شود..

قبل از و در حال حاضر آنها به ما فراموش کرده ام که فراموش نکنید. و همیشه، دیروز و امروز، زنان کمتر مدیون هستند، حتی در جمعی که ما بودند..

اما به عنوان تقویم رفت، آنها نه تنها درد و مرگ مردم ما، بلکه ایجاد یک اوراق قرضه قدرت برادری و خواهر جدید در این فاجعه به ارمغان آورد.

.
. پس از آن ما شاهد کارگر و دهقانان تبدیل به یکی با درد ما، دروغ گفتن تحت چهار چرخ وسیله نقلیه سرمایه هالک است.

به عنوان مقام راه خود را از طریق زمان پیشرفت کرده است، این به طور فزاینده پایین بزرگ شده اند، گسترش پایه به قدرت است که قدرت. ما شاهد بودیم که ما توسط معلمان، دانشجویان، صنعتگران، مردم کسب و کار کوچک، متخصصان، و دیگران را با نام های مختلف اما غم یکسان ملحق شدند.. 

اما اون کافی نبود. قدرت یک فضای منحصر به فرد، تبعیض آمیز و گزینشی است. بنابراین انواع مختلف تیم هم آشکارا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بر اساس رنگ، نژاد، عقیده، و ترجیح جنسی، آنها را از سرزمین موعود اخراج شدند و جهنم اقامت دائم داده شد..

سپس جوان، کودکان و بزرگان بود. بنابراین یکی از این مراجع شده است در راه آزار و اذیت تبدیل شده است. هر یک زیر گناهکار است: برای اینکه یک زن، یک کودک، جوان بودن، بودن یک فرد بالغ، به عنوان یک پیر مرد، انسان بودن.

اما برای گسترش دامنه استثمار، جابجایی، سرکوب و تبعیض، قدرت است نیز مقاومت در برابر … و شورش گسترش یافته است. 
 ما شاهد بودیم پس از آن و در حال حاضر بسیاری از سران [موچاس،موچوس،موچواس]. هر متفاوت است، اما در خشم و رد مشابه است.

قدرت می داند که آن را تنها زمانی که در کسانی که کار اعمال می شود. او به آنها نیاز دارد.
 او پاسخ داد و با خرید و یا تقلب چند و زندانی کردن و یا کشتن بسیاری به هر شورش پاسخ دادند. او ترس از خواسته های خود است. این مثال را که او را وحشتزده است.

 هنوز کافی نیست. پس از کشورهای کنترل، قدرت سرمایه در پی برای قرار دادن تمام نوع بشر را زیر آتش سنگین خود را.
 بنابراین این کافی نبود. و در حال حاضر سرمایه تلاش برای مدیریت طبیعت، برای کنترل نسل. و استثمار است. این است که، برای نابود کردن آن.

 پیشرفت ویرانگر سرمایه، و همیشه از طریق جنگ، نابودی قلمه اول و پادشاهی. در خرابه های آن ملت مطرح شده است.
پس از آن، ملت ها و خرابه های خود یک نظم نوین جهانی را نابود بازار.

تمام جهان تبدیل شده است یک مخزن بزرگ از کالاها، دانش، سرگرم کننده، میل، عشق، نفرت، مردم است.
 اما نه تنها کالاهایی که در بازار بزرگ سرمایه بدل شده است. «آزادی اقتصادی» است صرفا یک توهم است که شبیه سازی توافق دو جانبه بین کسانی که خرید و فروش، در حقیقت بازار در سلب مالکیت و بهره برداری بر اساس، تبادل بخشی از سیستم ایمنی بدن ا. و پول وزن همیشه بیش از حقیقت است. ثبات این فاجعه به نام سرمایه داری وابسته به سرکوب و بی احترامی.

 اما اون کافی نبود. این ممکن است برای کنترل جهان اگر کسی ایده تسلط ندارد. اعمال مذهبی را تشدید کرده است و هنر و علوم ادامه خواهد داد. فلسفه و اعتقادات ظاهر شد و مانند پاس، قابل فهم ظاهر شد. علم و هنر دیگر یک انسان متمایز، اما بر روی یک قفسه در سوپر مارکت جهان قرار می گیرد.
دانش تبدیل شده است مالکیت خصوصی، و همچنین به عنوان سرگرمی و سرگرم کننده است.

بنابراین سرمایه خود در برابر خرد کردن، نه تنها با استفاده از کل بشریت به عنوان مواد خام برای تولید کالاها، اما دانش و هنر را تقویت، و … طبیعت خالص است

 تخریب سیاره، و میلیون ها نفر از مردم آواره. افزایش جرم و جنایت، بیکاری، فقر، ضعف دولت و جنگ آینده هستند در نتیجه از تجاوزات سرمایه، و یا دور زدن اشتباه از یک سیستم وعده سفارش، پیشرفت، صلح و رفاه است همه این فجایع در قلب این سیستم هستند..

اس اس در آنها؛ آن را در هزینه رشد می کند.

تخریب و مرگ یک ماشین سوخت بزرگ سرمایه است.
 تلاش برای «توجیه» و یا «انسانی» آنها، کار خود را کرده است، و نه خواهد بود، غیر منطقی و غیر انسانی قطعات اصلی آن هستند، هیچ اصلاحات وجود دارد، وجود دارد شده است هرگز، و هیچ راهی برای کاهش دوره جنایتکار آن وجود دارد .
تنها راه برای جلوگیری از این دستگاه است که آن را از بین ببرد.

 جنگ کنونی جهان، و تضاد بین سفارش و انسانیت است. به همین دلیل است که مبارزه علیه سرمایه داران مبارزه برای بشریت است.

 کسانی که هنوز در تلاش برای «حل» و یا «ذخیره» سیستم واقعا برای ما پیشنهاد خودکشی دسته جمعی جهانی، مانند قربانی پس از مرگ او به قدرت است.

در سیستم هیچ راه حل وجود دارد.
 هنوز به اندازه کافی ترور، محکومیت و یا استعفای، و نه به این امید که بدترین گذشته است و اوضاع بهبود است.
بدون. آنچه مسلم است این است که همه چیز بدتر خواهد شد.

 به این دلایل، علاوه بر آنچه هر یک از ما می توانید از تقویم خود ما و مناطق جغرافیایی را اضافه کنید، ما باید مقاومت در برابر، شورشی، گفتن «نه» مبارزه، سازماندهی کنند.

به همین دلیل است که ما باید باد از پایین با مقاومت و شورش بلند، با سازمان است.
 فقط پس از آن ما قادر به زنده ماندن است. فقط پس از آن این امکان را به زندگی می کنند. تنها پس از آن، به عنوان ما ۲٥ سال پیش گفت، ما قادر به دیدن آن باشد….
 «وقتی طوفان فروکش می کند، هنگامی که باران و آتش برگ زمین دوباره در صلح، جهان را نمی خواهد جهان است، اما چیزی بهتر است.

*­-

جنگ و دیوار داخل و خارج

 مطرح شده توسط حرص و طمع پول بزرگ، قصد بالا این است که کسانی که از پرداخت کابوس در حال حاضر برای آن رنج می برند. مرزهای دیگر فقط خطوط در نقشه های کشیده شده و. 

تنها چیزی که جهانی شد در بازار بود، و با آن، جنگ است, برای کسانی که ماشین اجرا و زمین در زندگی، مرزها هنوز وجود دارند و هنوز هم آنچه که همیشه بودند عبارتند از: زندان..

دو دهه پیش، ادعای ما را از این واقعیت لبخند طنز از روشنفکران بین المللی، که باورهای کهن کشیده شده اند و منقضی شده است ایجاد کرده است.

این افراد همان امروز لکنت در مواجهه با واقعیت دیوانه وار، یا توصیه دستور العمل های قدیمی، و یا آنها را به یک ایده مد روز است که، در حال توسعه یک تئوری پیچیده، پنهان تنها حقیقت در دست حرکت: آنها هیچ ایده چه چیزی اتفاق می افتد، چه در حال آمدن ، چه در کابوس فعلی به ارمغان آورد.

آنها این وارث شد. فکر بالا آنها را به دنیای بدون مرز بود، و در نتیجه به جای یک سیاره کهنه با ترانشه مردسالارانه بود.
جهان را به یک کلان شهر غول پیکر بدون مرز تبدیل نیست، بلکه یک دریا بزرگ است که هرچه را به یک طوفان بی سابقه است. در دریا، میلیون ها نفر از افراد معلول (که به هم توسط رسانه های قلم مو رنگ به عنوان «مهاجران» گروه بندی می شوند) در قایق های کوچک شکست، در حال انتظار برای کشتی بزرگ از سرمایه های بزرگ نجات است.

 نه تنها آن را آنها را ذخیره کند، اما سرمایه های بزرگ، عامل اصلی از طوفان که وجود بشریت را تهدید به عنوان یک کل است.

بر اساس ناسیونالیسم فاشیستی شرم آور مبدل، تاریک ترین زمان ارتجاعی تر هستند، ادعا امتیاز و توجه است. خسته از حکومت سایه، از فروپاشی سرمایه نهفته است بزرگ «شهروندی» و «برابری» در مقابل قانون و بازار
«آزادی، برابری و برادری» که بحث خود را به نظم جهانی غالب در فقط یک کهنه کثیف با حروف بزرگ، در سطل زباله از تاریخ از بالا پرتاب کرد.

در نهایت سیستم خود را نشان می دهد و چهره واقعی و حرفه ای خود را نشان می دهد. «جنگ همیشه، جنگ در همه جا،» به خواندن نام در کشتی افتخار است که از طریق دریا از خون و گه سفر. . برای زنده ماندن: این پول و نه هوش مصنوعی است که مبارزه با بشریت در یک نبرد بسیار مهم است.

هیچ کس امن است. سرمایه اصلی ملی که از منبع با ارزش ارائه شده توسط بازارهای جهانی باز خواب، و نه طبقه متوسط ​​حفظ بین رویای قوی و واقع گرایانه به عنوان یک گله از چوپان به نوبه خود بودن است.

سپس لایه از عمل از شهرستان و حومه که خود را در شرایط دشوار تر پیدا کنید، اگر ممکن وجود دارد.

خروج از تور از تصویر وحشتناک، میلیون ها معلول و مهاجران در مرز طور ناگهانی به عنوان واقعی را به عنوان دیوار که دولت و جنایتکاران با هر قدم تحریک تبدیل تجمع می یابد.

در جغرافیای جهانی از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، ارواح عشایری با هیچ نام و یا صورت صرفا، آماری است که مکان خود را تعیین می کند.

تقویم؟ تنها یک روز پس از وعده پایان تاریخ، اعلام رسمی از حاکمیت یک رژیم که تضمین کرده اند رفاه از کسانی که برای آن از پیروزی بر «دشمن کمونیست» که به دنبال محدود کردن آزادی کار می کرد، تحمیل دیکتاتوری و ایجاد فقر، همه شجره نامه سالانه. . همان تقویم است که فقط دیروز اعلام کرد که تاریخ به تازگی آغاز شده. معلوم شد که هیچ، همه چیز چیزی بیش از یک مقدمه به کابوس ترسناک بود.

سرمایه داری به عنوان یک سیستم جهانی در حال فروپاشی، و رهبران بزرگ، که در حال حاضر ناامید، دیگر نمی تواند به جایی که آنها بروید. به همین دلیل است که آنها را به زوج هایی که از آنها آمد برداشت.

این ارائه می دهد غیر ممکن است: محلی نجات علیه فاجعه جهانی است. زباله به خوبی در میان طبقه متوسط ​​که در انتخاب از پایین به لحاظ درآمد ممزوج به فروش می رساند، اما مشتاق به نیازهای اقتصادی برآورده نشده خود را با نژاد، دگم، رنگ و احراز هویت مسابقه جنسی را جبران کند. نجات از آنگلوساکسون، سفید، مذهبی، و مردانه.
 در حال حاضر، کسانی که در خمیر نان که از جداول پایتخت بزرگ افتاد زندگی کرده اند به شدت به عنوان دیده بان دیوار در برابر آنها ساخته شد است. بدترین قسمت این است که آنها قصد منجر به مخالفت با این سیاست جنگ. در اینجا ما حق فکری به حرکات متضاد و سعی کنید تظاهرات خجالتی و بدبینانه را ببینید. از آنجا که هیچ: جهانی شدن است، یک پیروزی برای آزادی نیست. این عصر حاضر از ظلم و ستم و برده داری بود..

 سازمان ملل دیگر ایالات هیچ، هر چند دولت خود ممکن است آنها هنوز متوجه نشده است. رنگ از پرچم ها و نمادهای خود در حال تغییر است. ویران شده توسط جهانی شدن از بالا، بیمار با انگل سرمایه و فساد به عنوان تنها نشانه ای از هویت، دولت ملی در تلاش است تا با عجله به محافظت از خود و سعی کنید بازسازی غیر ممکن است از آنچه قبل از آن بود..

در فروشگاه های دادگاه ایجاد شده توسط دیوارهای آن و پست های بازرسی آداب و رسوم، سیستم به مواد مخدر از بخش های مرکزی جامعه با تریاک از نوستالژی ناسیونالیستی دلتنگ، با بیگانه ستیزی، نژاد پرستی، تعصب جنسی، همجنسگرا ستیزی به عنوان یک طرح بزاق..

مرزهای در هر منطقه دو برابر. نه تنها کسانی هستند که در نقشه های کشیده شده؛ و بالاتر از همه، کسانی که با فساد و جرم و جنایت تاسیس شد به یک دولت تبدیل شده است.

پاداش پست مدرن تنها بادکنک متورم شده توسط سرمایه مالی بود. در واقع، آن را به یک مشترک رسیدند که: میلیونها نفر از مردم آواره شده جنگ بزرگ پر کردن زمین و آبراه ها، آنها را در آداب و رسوم تجمع می یابد و شروع به ترک در دیوارها در حال حاضر مطرح و هنوز هم ساخته شود. قبل از تشویق سرمایه بزرگ ،. بنیادگرایی می یابد زمین حاصلخیزی برای پیشنهادات خود را برای توحید گفت: «تروریسم یک راه تفکر تولید: برای ما» پس از به دلار تغذیه، وحش است که ترور در خانه از خالق خود را تهدید می کند.

این همان چیزی در ایالات متحده در غرب اروپا و یا ناصریه روس است. هیولا چرخش پول و تلاش می کند برای محافظت از خود. پس از آن عصاره (و نه تنها پس از آن) حماقت حماقت و جهل، و، در سر خود دولت، ترکیب پیشنهاد خود را: «بیایید به بازگشت به گذشته».

اما نه، امریکا هرگز بزرگ نمی شود. هرگز دوباره اتفاق نمی افتد. و نه کل سیستم به عنوان یک کل. مهم نیست که چه من در بالا انجام داد، سیستم در حال حاضر در نقطه بدون بازگشت رسیده است.

-*-

مقابل سرمایه و دیوارهای آن: همه ترک.

حمله بین المللی سرمایه در برابر تفاوت های رادیکال و ملی، در ترویج ساخت دیوارهای فرهنگی و حقوقی، و همچنین سیمان و فولاد، و به دنبال کاهش این سیاره بیشتر است. در این راه آنها تلاش برای ایجاد یک جهان که در آن تنها کسانی که متناسب کسانی که به همان اندازه در میان خود هستند.

 ممکن است به نظر احمقانه است، اما این است که چگونه در آن است: به صورت طوفان، رژیم برای اسقف برای محافظت از خود به دنبال ندارد، اما دیوارهای که پنهان کردن دوره جدید آن.این جنگ از پایتخت علیه بشریت باید مقابله کرد، بله ، با مقاومت سازمان یافته و شورش، بلکه با همبستگی و حمایت برای کسانی که زندگی. آزادی. کالاهای تحت حمله قرار دارند..

به این دلیل:

در حالی که سیستم قادر به جلوگیری از تخریب است.

در حالی که هیچ جایی برای تعهد و استعفای وجود دارد. در حالی که زمان برای سازماندهی مبارزه و گفتن «نه» به کابوس بر ما از بالا تحمیل آن است..

کمیته ششم ایزلن و حمایت زاپاتیستها پاسخ:
من – یک کمپین جهانی:
در مواجهه با دیوارهای پایتخت: مقاومت، شورش، همبستگی و حمایت از پایین و سمت چپ.

با هدف خواستار سازمان جهانی و مقاومت در برابر تجاوز پول بزرگ و سرپرستان خود را در این سیاره، که در حال حاضر میلیونها نفر از مردم وحشت در سراسر جهان:

ما در مردم را به خود را در دولت خود سازماندهی به مقاومت در برابر و شورشی علیه محرومیت، بازداشت و اخراج از کشور. اگر کسی است که برای رفتن، اجازه دهید آن را پس از آن، کسانی که در بالا. هر انسانی حق زندگی رایگان و مناسب و معقول در جایی است که او می بیند، و اخراج وظیفه است. فقط آن را به عنوان وظیفه برای حمایت از کسانی که در برابر این. اقدامات خودسرانه شورش بدون در نظر گرفتن.  مرزها است. 

لازم به اجازه از همه این مردم می دانند که آنها تنها نیستند، این است که درد و خشم خود صحنه های دور هستند و مقاومت آنها در برابر نه تنها استقبال، بلکه حمایت، حتی با امکانات محدود ما است.

لازم است برای به دست آوردن این سازمان است. لازم به مقاومت در برابر. لازم است به گفتن «نه» به آزار و اذیت اخراج، زندان ها، دیوارها، و مرزها. لازم است به گفتن «نه» به دولت های ملی بد است که بوده است و همکاران در سیاست تروریسم، ویرانی و مرگ است. راه حل را نمی خواهد از بالا آمده است، به دلیل این است که در آن مشکلات به دنیا آمده اند.

به همین دلیل ما خواستار ششم در تمامیت آن و یا سازماندهی خود، راه ها و مناطق جغرافیایی برای حمایت از فعالیت آن و کسانی که که مقاومت و اخراج رد سازماندهی کنند. این ممکن است با حمایت از بازگشت آنها به خانه های خود، یا از طریق ایجاد «پناهگاه» و یا حمایت از کسانی که در حال حاضر از طریق مشاوره حقوقی و پشتیبانی وجود داشته باشد، با پول، از طریق هنر و علوم، از طریق جشنواره ها و بسیج، از طریق تجاری و مناطق رسانه ها، فضای مجازی ، هر جا که امکان پذیر است. در تمام فضاهای ما را از طریق حرکت، وظیفه ما برای حمایت و همبستگی با یکدیگر است.
از آن زمان به ایجاد کمیته همبستگی با جنایتکار و ستمگر از بشریت است. امروز بیشتر از همیشه، خانه خود را نیز به خانه ما است.

به عنوان زاپاتیستها ما، قدرت ما کوچک است، و اگر چه تقویم ما گسترده و عمیق است، جغرافیا ما محدود است.

به همین دلیل، به حمایت از کسانی که مقاومت در برابر بازداشت، در طول چند هفته گذشته کمیته ششم(ایزلن) گروه تماس با فرد، انجمن ها و سازمان در سراسر جهان که پیروان ششم هستند، شروع به یاد بگیرند که چگونه به ارسال یک نیش کوچک کمک است که ممکن است به عنوان یک پایگاه پرتاب عمل و یا ادامه همه نوع از فعالیت ها و اقدامات در حمایت از مظلوم.

برای شروع، ما ارسال خواهد شد و آنها را از هنر ایجاد شده توسط زاپاتیست بومی سال گذشته کابین، و همچنین آلی قهوه تولید شده توسط جوامع اصلی زاپاتیستها در کوه های جنوب شرقی مکزیک کار می کند. از طریق فروش، آنها می توانند انجام فعالیت های هنری و فرهنگی است که حمایت و همبستگی با مهاجران و آوارگان که در سراسر جهان، شاهد زندگی، آزادی و محصولات را تهدید می مبارزات بیگانه هراسی ترویج شده توسط جهان و دولت خود را جمع آوری، و راست افراطی..

این فقط برای حال حاضر است. ما از اشکال جدیدی از حمایت و همبستگی فکر می کنم. زنان، مردان، کودکان و بزرگان زاپاتیستها آنها را تنها نخواهد گذاشت. 

علاقه مند در حلقه تفکر انتقادی، «دیوار سرمایه، کرک چپ«، به ۱۲ـ۱٥ نیسان ۲٠۱۷ جشن گرفته می شود، در امکانات از سیدیسی ـ نیتیرا در سان کریستوبال د لاس کاساس، چیاپاس، مکزیک. شرکت کنندگان عبارتند از:

.دان پابلو گونزالس کازانوا

(ماریا د عیسی پاتریسیو مارتینز (کنی

.پائولینا فرناندز ج

.آلیشیا کاستیلانوس می

.گیلبرتو لوپز. ریوا

.لوئیس هرناندز ناوارو

.کارلوس آگور روجاس

.آرتورو انجیانو

.سرجیو رودریگز لاسکانو

(مسیحی چاوز (کنی

(کارلوس گونزالس (کنی

کمیته ششم از انجمن ایزلن

ما به زودی جزئیات بیشتری را ارائه خواهد

سوم :دعوت می کنیم همه هنرمندان به چاپ دوم «محفظە برای بشریت» تحت عنوان «علیه سرمایه و دیوارهای آن: تمام هنر» را به سراسر جهان و در فضای مجازی جشن گرفته می شود. بخش «واقعی» خواهد شد در قره قل در دونتسک و در سیدیسی ـ نیتیرا برگزار شد. نسخه مجازی خواهد بود از ۱ تا ۱۲ اوت سال ۲٠۱۷.در وب است. ما به زودی جزئیات بیشتری را ارائه خواهد کرد.

  1. چهارم:ما همچنین از شما درخواست می شود پهلو به پهلو از فعالیت های نگه داشته، توسط کنگره ملی بومی به عنوان بخشی از روند شکل گیری اصلی بومی شورای حکومتی دعوت شده است.

V.پنجم: تماس تصویری بر روی دانشمندان جهان به چاپ دوم «اجماع برای بشریت» تحت عنوان «علم در برابر دیوار«، خواهد شد که از جشن ۲٦ ـ ۳٠ دسامبر سال ۲٠۱۷ در سیدیسی ـ نیتیرا، سان کریستوبال د لاس کاساس، چیاپاس، مکزیک و فضای مجازی است. ما به زودی جزئیات بیشتری را ارائه خواهد کرد.

این همش نیست. لازم برای مقاومت در برابر است، آن را برای شورشیان لازم است، لازم است به مبارزه، آن است که لازم است به سازماندهی شده است.

.از کوه های جنوبی مکزیک

.نایب رئیس شورشیان مویسس

نایب رئیس شورشیان گالیانو.

مکزیک، فوریه (روز مرگ ما)، ۲٠۱۷

Share

No hay comentarios »

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.

Deja un comentario

Notas Importantes: Este sitio web es de la Comisión Sexta del EZLN. Esta sección de Comentarios está reservada para los Adherentes Registrados y Simpatizantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Cualquier otra comunicación deberá hacerse llegar por correo electrónico. Para evitar mensajes insultantes, spam, propaganda, ataques con virus, sus mensajes no se publican inmediatamente. Cualquier mensaje que contenga alguna de las categorías anteriores será borrado sin previo aviso. Tod@s aquellos que no estén de acuerdo con la Sexta o la Comisión Sexta del EZLN, tienen la libertad de escribir sus comentarios en contra en cualquier otro lugar del ciberespacio.


Archivo Histórico

1993     1994     1995     1996
1997     1998     1999     2000
2001     2002     2003     2004
2005     2006     2007     2008
2009     2010     2011     2012
2013     2014     2015     2016
2017     2018     2019     2020
2021     2022     2023

Comunicados de las JBG Construyendo la autonomía Comunicados del CCRI-CG del EZLN Denuncias Actividades Caminando En el Mundo Red nacional contra la represión y por la solidaridad