پس از نبرد چشم‌اندازی در کار نخواهد بود (در بارﮤ حملﮤ ارتش روسیه به اوکرائین)

کمیسیون زاپاتیستی ششمین [بیانیه از جنگل لاکندونا] مکزیک   پس از نبرد چشم‌اندازی در کار نخواهد بود (در بارﮤ حملﮤ … Sigue leyendo پس از نبرد چشم‌اندازی در کار نخواهد بود (در بارﮤ حملﮤ ارتش روسیه به اوکرائین)