correoslista de correosrecibe automaticamente las actualizaciones a tu correosiguenos en tuitersiguenos en facebook siguenos en youtube

enlaceZapatista

Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Jun262005

Resultado de la consulta zapatista (Svensk översättning)

26 juni 2005.

Till Mexikos folk. Till hela världens folk

För det första. Underjordiska revolutionära indiankommittén, överbefälhavare för EZLN, meddelar härmed att den interna folkomröstning som tiotusentals civila zapatister deltagit i nu är avslutad. Mellan den 20-26 juni genomfördes möten och seminarier i fler än 1 000 indianbyar i delstaten Chiapas i sydöstra Mexiko.

För det andra. Vid dessa möten deltog vuxna män och kvinnor, varav 100 procent var indianer och 100 procent mexikaner. Samtliga var civila zapatister och de lyssnade till zapatistledningens analys av den aktuella situationen i landet och fick ta ställning till ett förslag om ett nytt steg i vår kamp.

För det tredje. Efter att ha analyserat och diskuterat vilka fördelar och nackdelar som fanns med förslaget, tog var en ställning genom att lägga sin individuella röst i fria och demokratiska val.

För det fjärde. Resultaten visar att drygt 98 procent stödjer det nya förslaget, medan mindre än två procent bestämde sig för att rösta nej.

För det femte. Efter att ha fått detta uttryckliga stöd från sina medlemmar kommer EZLN nu att sjösätta ett nytt politiskt initiativ av både nationell och internationell karaktär.

För det sjätte. För att tillkännage det som diskuterats och analyserats i den interna folkomröstningen och för att uppmana andra människor att ansluta sig till detta initiativ, kommer EZLN inom de närmaste dagarna att offentliggöra en mängd texter som utgör delar av den så kallade ”Sjätte deklarationen från Lacandondjungeln”.

Demokrati! Frihet! Rättvisa!

Från sydöstra Mexikos berg. För Underjordiska revolutionära indiankommittén, överbefälhavare för Zapatistarmén för nationell befrielse.

Subcomandante Marcos

Mexiko, den sjätte månaden 2005.

 

Share

No hay comentarios »

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.

Deja un comentario

Notas Importantes: Este sitio web es de la Comisión Sexta del EZLN. Esta sección de Comentarios está reservada para los Adherentes Registrados y Simpatizantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Cualquier otra comunicación deberá hacerse llegar por correo electrónico. Para evitar mensajes insultantes, spam, propaganda, ataques con virus, sus mensajes no se publican inmediatamente. Cualquier mensaje que contenga alguna de las categorías anteriores será borrado sin previo aviso. Tod@s aquellos que no estén de acuerdo con la Sexta o la Comisión Sexta del EZLN, tienen la libertad de escribir sus comentarios en contra en cualquier otro lugar del ciberespacio.


Archivo Histórico

1993     1994     1995     1996
1997     1998     1999
2000     2001     2002     2003
2004     2005     2006
2007     2008     2009     2010
2011     2012     2013
2014     2015     2016     2017
2018    2019   

Comunicados de las JBG Construyendo la autonomía Comunicados del CCRI-CG del EZLN Denuncias Actividades Caminando En el Mundo Red nacional contra la represión y por la solidaridad